Uten tittel

Av Bjarne Røtterud (1969)

  • Navn Uten tittel
  • Kunstner Bjarne Røtterud
  • År 1969
  • Høyde x bredde 58 x 49 (cm)
  • Sted Nannestad Kommunehus
  • Plassering Dokumentsenteret, ikke tilgjengelig for publikum, tilgjengelig etter avtale

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter