Sovende ballerina

Av Wenche Ruud (1999)

  • Navn Sovende ballerina
  • Kunstner Wenche Ruud
  • År 1999
  • Høyde x bredde 93 x 105 (cm)
  • Sted Maura skole
  • Plassering Hall/administrasjon

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter