Kringlerfossen

Gammel steinhvelvsbru over Kringlerfossen i Leira, Nordre Kringler

Her finner du